Sony A6400 4K Video Footage Download

Sony A6400 4K Video Footage Download

Download original, ungraded 4K test footage, shot with the Sony A6400 and kit lens 16-50mm right here - for free and without a registration.

You can closely inspect the footage and test grade it to check whether the drone / camera fits your needs or not. ​

This is Royalty Free Video and may be used for all purposes.

Download file video test 4K file gốc, nguyên bản chép ra từ máy chưa qua chỉnh sửa. Những file này được quay bằng máy quay Sony A6400 và lens kit 16-50mm. Tất cả đều miễn phí tải về, không cần phải đăng ký thông tin.

Bạn có thể kiểm tra, xem trước các file mẫu để xem Sony A6400 có phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình không.

Những file video này là miễn phí bản quyền. Bạn được phép sử dụng cho mọi mục đích.

Here Slog3 sample footage download:

https://drive.google.com/drive/folders/1QDjr0Q81QSkAy2har8LbwfZ-ZV7ujCKh


HLG sample footage download:

https://drive.google.com/drive/folders/1dm57HfZ4n_zuFrqE-pMY1yleKwNvCwEe


Sony A6400 4K Video Footage Download

Sony A6400 4K Video Footage Download

Hoanglong122012

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn