Sony A7C Sample footage download and Raw file

Here, I share some original footage shot by Sony alpha A7C camera. I used lens FE 50mm f1.8. This pack include video clip MP4, file Raw and JPG.

Note: To open file Raw of Sony A7C, need use Lightroom Classic 2021 and Photoshop 2021 version.

This is Royalty Free Video and may be used for all purposes.

Sony A7C Sample footage download and Raw file

Xin chào mọi người. Hôm nay Zamoss sẽ share cho các bạn một số footage được quay bằng máy ảnh Sony A7C cùng file Raw và JPG.

Lưu ý: Để mở được file Raw của Sony A7C bạn cần phải sử dụng Lightroom Classic 2021 và Photoshop 2021 nhé.

Đây là những file miễn phí bản quyền. Bạn có thể sử dụng nó cho mọi mục đích.

Link download: 

https://drive.google.com/file/d/1TemhHx2cTyWBfYpEWyMxOo42CPzUb2Fw
or: http://www.mediafire.com/file/46022o75e0y96hz

Sony A7C Sample footage download and Raw file

Sony A7C Sample footage download and Raw file

Sony A7C Sample footage download and Raw file

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn