Cách thêm hoặc đổi ngôn ngữ trên máy tính Macbook

Theo mặc định, khi mua máy tính Macbook ngôn ngữ sẽ được hiển thị theo quốc gia hoặc khu vực nơi bạn mua máy. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể thay đổi ngôn ngữ theo ý muốn. 

Cách thêm hoặc đổi ngôn ngữ trên máy tính Macbook


Thay đổi ngôn ngữ hệ thống

Để thay đổi ngôn ngữ hệ thống trên máy Mac, hãy chọn menu Apple nằm trên cùng bên trái của thanh menu. Chọn "Tuỳ chọn Hệ thống - System Preferences", rồi tiếp đến là "Ngôn ngữ & Khu vực - Language & Region".

Cách thêm hoặc đổi ngôn ngữ trên máy tính Macbook

Nhấp vào dấu "+" ở bên trái trong mục "Ngôn ngữ ưa thích - Preferred Languages". Từ list danh sách, chọn ngôn ngữ hệ thống mới, sau đó nhấp vào "Thêm vào - Add". Bấm để xác nhận thay đổi. Apple đã chia danh sách các ngôn ngữ hỗ trợ đầy đủ trên macOS và những ngôn ngữ không được hỗ trợ. Ngôn ngữ thứ hai, nếu được chọn, có thể chỉ hiển thị trên menu ứng dụng và tin nhắn.

Apple giải thích vấn đề này như sau: "Nếu macOS hoặc 1 ứng dụng hỗ trợ ngôn ngữ chính, các menu và tin nhắn sẽ được hiển thị bằng chính ngôn ngữ đó. Nếu không, ứng dụng đó sẽ sử dụng ngôn ngữ không được chọn tiếp theo trong list danh sách...."

Cách thay đổi ngôn ngữ cho từng ứng dụng

Nếu bạn chỉ cần đổi ngôn ngữ trên một vài ứng dụng thì bạn hãy làm theo cách sau: Bấm chọn vào menu Apple ở trên cùng bên trái của thanh menu. Tiếp theo bạn chọn "Tuỳ chọn Hệ thống - System Preferences", sau đó chọn "Ngôn ngữ & Khu vực - Language & Region". Lần này chúng ta chọn tab "Ứng dụng - Apps".

Cách thêm hoặc đổi ngôn ngữ trên máy tính Macbook

Bấm vào dấu  + để chọn một ứng dụng mới. Từ cửa sổ bật lên, chọn trong danh sách các ứng dụng đã cài đặt sẵn, sau đó chọn ngôn ngữ. Nhấp "Thêm - Add". Lưu ý không phải mọi ứng dụng đều hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau, có thể chúng chỉ hỗ trợ một số ngôn ngữ nhất định.

Sau khi thêm ứng dụng vào danh sách, chúng ta có thể thay đổi ngôn ngữ bất kỳ lúc nào cho chúng. Ngoài ra, nếu xóa một ứng dụng khỏi danh sách, thì ứng dụng đó sẽ trở về ngôn ngữ mặc định.

Như ví dụ dưới đây: ngôn ngữ của Microsoft Word mặc định hiện là tiếng Pháp, chứ không phải tiếng Anh - Mỹ.

Cách thêm hoặc đổi ngôn ngữ trên máy tính Macbook

Trên đây là bài hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ trên máy tính Macbook hoặc máy tính chạy hệ điều hành MacOS.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn