Cách xử lý khi bị mạo danh trên Facebook

Facebook rất hữu ích cho cuộc sống của mỗi người. Nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm nếu thông tin cá nhân của bạn bị kẻ xấu thu thập. Họ có thể lấy hình ảnh hoặc giả mạo tài khoản của bạn. Do đó bạn cần ẩn bớt các thông tin cá nhân, riêng tư.

Cách xử lý khi bị mạo danh trên Facebook

Mở trang Facebook cá nhân lên. Nhấn vào biểu tượng ba chấm góc phía trên. Chọn chỉnh sửa trang cá nhân - edit profile> Chỉnh sửa thông tin giới thiệu (edit your about info). Ở đây, nhấn vào nút chỉnh sửa edit, và chuyển các thông tin quan trọng sang chế độ only me - chỉ mình tôi.

Cách xử lý khi bị mạo danh trên Facebook


Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên ẩn danh sách bạn bè, bằng cách mở Facebook lên, truy cập vào mục cài đặt & quyền riêng tư setting & privacy. Chọn cài đặt (settings) > cài đặt riêng tư (privacy settings) > ai có thể xem danh sách bạn bè (who can see your friends list) > chọn chỉ mình tôi (only me) hoặc bạn bè (friends)

Cách xử lý khi bị mạo danh trên Facebook

Trước hết mở trình duyệt Web, và truy cập vào địa chỉ sau:
https://bit.ly/mao-danh-fb

Ở đây bạn sẽ thấy ba mục như sau:

  • Someone is using my email address on their account (ai đó dùng địa chỉ email của tôi trên tài khoản Facebook của họ)
  • Someone has created an account for my business or organisation (ai đó tạo tài khoản cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của tôi)
  • Someone has created an account pretending to be me or a friend (ai đó đã tạo một tài khoản mạo danh tôi hoặc một người bạn của tôi)

Cách xử lý khi bị mạo danh trên Facebook

Nếu bị mạo danh hoặc là giả mạo Facebook, hãy chọn dòng cuối cùng. Someone has created an account pretending to be me or a friend (ai đó đã tạo một tài khoản mạo danh tôi hoặc một người bạn của tôi)

Ở mục Do you have a Facebook account? (bạn có tài khoản Facebook không?). Hãy chọn No - không để Facebook xử lý nhanh hơn.

Tiếp đến: Is this account impersonating you? (có phải tài khoản này đang mạo danh bạn?) bạn hãy chọn: Yes, I am the person being impersonated ( Vâng, tôi là người đang bị mạo danh)

Cuối cùng, bạn cần điền đầy đủ các thông tin cá nhân để Facebook xử lý.

  • Full name on the impostor profile (tên đầy đủ ở trang cá nhân của kẻ mạo danh)
  • Link (URL) to the impostor profile (liên kết (URL) đến trang cá nhân của kẻ mạo danh)
  • Your full name (tên đầy đủ của bạn)
  • Your contact email address (địa chỉ email của bạn).

Ở mục cuối upload your ID (tải giấy tờ tùy thân lên). Bạn nhấn chọn file (choose files). Chụp ảnh cả mặt trước và mặt sau một trong số các loại giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe, hộ chiếu...

Cách xử lý khi bị mạo danh trên Facebook

Sau khi nhận được báo cáo, Facebook sẽ liên lạc để xác nhận. Nếu họ cần phản hồi, thì bạn nên soạn nội dung email như sau:

“Dear Facebook Team

- My name (tên tài khoản của bạn)
- Impostor name (tên tài khoản đang mạo danh bạn)
- Link (URL) to the impostor profile (link đến trang Facebook mạo danh)
I hope Facebook team to review and detete that fake account. Thank you!”

Post a Comment

أحدث أقدم